Johan Rydell
Johan Rydell
Operativ chef
Peter Näsström
Peter Näsström
Försäljningschef
Caroline Eklöf
Caroline Eklöf
Kampanjansvarig
Marguax Dietz
Margaux Dietz
Profilansvarig
Elina Malm
Elina Malm
Innehållsansvarig
Jens Paulin
Jens Paulin
Utvecklingschef