Johan Rydell
Johan Rydell
Operativ chef
Peter Näsström
Peter Näsström
Försäljningschef
Caroline Eklöf
Caroline Eklöf
Kampanjansvarig
Jenny Brolin
Jenny Brolin
Ekonomi
Marguax Dietz
Margaux Dietz
Profilansvarig
Sebastian Nordén
Sebastian Nordén
Innehållsansvarig
Jens Paulin
Jens Paulin
Utvecklingschef