Johan Rydell
Johan Rydell
Operativ chef
Katharina Kuylenstierna
Katharina Kuylenstierna
Konceptförsäljning
Johan Rydell
Peter Näsström
Försäljningschef
wennberg
Jenny Brolin
Ekonomi
Michaela Forni
Margaux Dietz
Profilansvarig
Sebastian Nordén
Sebastian Nordén
Innehållsansvarig
Jens Paulin
Jens Paulin
Utvecklingschef
Caroline Eklöf
Caroline Eklöf
Kampanjansvarig